Με μεγάλη χαρά παραδώσαμε σήμερα στη Γέφυρα ζωής ποσότητα τροφίμων και καθαριστικών ειδών. Τα προϊόντα θα διατεθούν από…

Details