Συμμετέχω

Η συμμετοχή σας αλλάζει ζωές, τοπικά και σε όλη την Ελλάδα.

Τραπεζικός Λογαριασμός Ελπω

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Λογαριασμός : 120 / 005461-55

IBAN : GR15 0110 1200 0000 1200 0546 155

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT ΤΡΑΠΕΖΑΣ – BIC: ETHNGRAA