Με μεγάλη χαρά παραδώσαμε σήμερα στη Γέφυρα ζωής ποσότητα τροφίμων και καθαριστικών ειδών. Τα προϊόντα θα διατεθούν από…

Details

Ευχαριστούμε θερμά την εταιρεία Coca-Cola 3Ε για την προσφορά σε αναψυκτικά καθώς και τη μεταφορική Σαντορίνης Δαρζέντας Αντώνιος…

Details